- De ansatte ved postmottaket til fylkesmannen fattet mistanke til et brev med noe ukjent stoff oppi, sier operasjonsleder Terje Nordang ved Østfold-politiet til Moss Avis.

Politiet har undersøkt det mistenkelige stoffet, som viste seg å være ufarlig. Gjennom etterforskning fikk de kontakt med avsender av brevet.

Avsenderen hadde forseglet brevet på gamlemåten, med smeltet masse og stempel.

- Mannen har forklart seg, og sier at det er snakk om en plastforsegling som er helt ufarlig, og at han ikke har hatt noen hensikt å skremme noen.

Politiet ser på saken som avsluttet.