Får penger til forbedring av friluftsområder i Moss

FÅR PENGER: Gullholmen er blant de friluftsområdene i Moss som får penger fra Miljødirektoratet.

FÅR PENGER: Gullholmen er blant de friluftsområdene i Moss som får penger fra Miljødirektoratet. Foto:

Nå kommer det penger fra Staten til utbedring av friluftsområder i Moss, for å legge til rette for at flere kan komme seg oftere ut på tur i naturen.

DEL

En pengepott fra Miljødirektoratet på vel tre millioner kroner fordeles nå av Østfold fylkeskommune.

Det kom inn 75 søknader om pengestøtte med en samlet søkesum på vel 7,8 millioner kroner.

LES OGSÅ: Gullholmen er ferdig pusset opp

I Moss gis det blant annet tilskudd til følgende prosjekter:

  • Gullholmen friluftsområde får 70.000 kroner. Pengene skal brukes til å tilpasse Naustet der til kystledhytte.
  • Bile friluftsområde får 180.000 kroner til oppgradering av toalettet der.
  • Refsnes friluftsområde får 400.000 kroner til nytt friluftstoalett.

LES OGSÅ: Dette er det mest populære du kan gjøre i Norge

Forutsetning

Pengene utbetales under forutsetning av at midlene blir brukt som beskrevet i søknadene om støtte.

Østfold fylkeskommune har fordelt pengene etter kriteriene i Forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder, Regional plan fysisk aktivitet og kommunenes egne prioriteringer i forvaltningsplanene.

– Vi har etterstrebet god geografisk fordeling i fylket, opplyser konstituert fylkesplansjef Linda Iren Karlsen Duffy i brevene til Moss kommune.

Artikkeltags