Fredag kunne tidligere mosseordfører Tage Pettersen (H) fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget fortelle at Østfoldmuseene er tildelt en million kroner i tillegg til ordinære driftsmidler i 2019. Midlene skal bidra til å styrke museenes samfunnsrolle. I tillegg får Østfoldmuseene fem millioner i 2019 og fire millioner i 2020 til det nye fellesmagasinet Nye veveri i Tistedalen i Halden.

- Vi er særlig stolte over at regjeringen presiserer at måten vi jobber målrettet i fellesskap med samlingene i Østfold er bærekraftig og fremtidsrettet. Museet er svært takknemlig for denne bevilgningen, og anerkjennelsen motiverer oss i det videre arbeidet med samlingene i Østfold, sier direktør Hege Hauge Tofte i en pressemelding.

Med seg til Moss by- og industrimusem fredag hadde Pettersen ryggepolitikerne Finn-Erik Blakstad (V) og Michael Torp (Frp).

- Da ble Østfoldmuseene tildelt en anerkjennelse for vårt arbeid med å styrke vår samfunnsrolle og bli et mer relevant museum. Representantene fra regjeringspartiene viste til Jeløy-plattformen og et sterkt ønske om at Østfoldmuseene skal bidra til mangfold og integrering, sier Hauge, som mener Østfoldmuseene har en klar rolle å spille i et fylke med store utfordringer knyttet til arbeidsledighet, lavt utdanningsnivå og høy grad av "drop out" fra videregående skole.

LES OGSÅ: Legger frem forslag til statsbudsjett for 2019

Motvirke utenforskap

Målet er å gi kulturell kompetanse og engasjere bredt blant mange målgrupper og på den måten bidra til å motvirke utenforskap og jobbe for bedre folkehelse og integrering.

- Østfoldmuseene hadde søkt om denne ekstra millionen på toppen av driftsmidlene for 2019. Nå som vi har mottatt disse midlene settes museet i stand til å knytte nye nettverk, skaffe seg gode samarbeidspartnere, øke vår kompetanse, styrke pågående og planlagt arbeid og initiere nye prosjekter, sier en stolt direktør, Hege Hauge Tofte.

I Halden jobber Østfoldmuseene for å kunne realisere et større prosjekt til 27 millioner kroner som innebærer å sette istand hele den store gamle industribygingen på 3.700 kvadratmeter, Nye veveri fra 1907, og innrede den til et hensiktsmessig magasin som møter dagens krav til bevaring av museumsgjenstander.