Økning i hverdagskriminaliteten i mossedistriktet i juli

Tallene så langt i juli viser at hverdagskriminaliteten i mossedistriktet har vært høyere enn hva den var i 2018.