- Vi er det raskets voksende partiet i Norge, forteller pressepolitisk talsperson for Liberalistene i Østfold, Jakob Lie Hasselgård til Moss Avis.

Han er opprinnelig fra Fredrikstad, men bosatt i Moss.

Viktig år

Hasselgård er en av delegatene til årets landsmøte den 30. april, og har vært med i partiet siden starten i 2014. Per i dag har partiet 1200 medlemmer, hvorav et tosifret antall bor i Østfold. I løpet av året skal Liberalistene bli et registrert, politisk parti.

- Dette er et viktig år for oss, for det er første gang vi har mulighet til å stille til stortingsvalg, sier Hasselgård, som opplever et stort engasjement blant medlemmene.

Medlemmene møtes for å diskutere med likesinnede på «liberale aftener» som arrangeres omtrent en gang i måneden.

Velferdsstaten

Et av områdene hvor partiet skiller seg markant ut, er synet på personlig økonomisk frihet. Liberalistene ønsker å avskaffe velferdsstaten, rett og slett fordi de ikke mener den er økonomisk bærekraftig hvis man skal opprettholde dagens levestandard i et fremtidig Norge. Blant annet på grunn av økonomisk uro og ustabile oljepriser.

- Vi vil at Norge skal bli mindre oljeavhengig. Mye går på kalkulerte spekulasjoner, men målet er at alle skal kunne leve etter en forholdsvis høy standard.

I stedet for høye skatter, vil partiet ha en frivillig institusjon som baserer seg på frivillige donasjoner/beskatning som ikke er så byråkratisk styrt.

- Med den givergleden man ser i Norge i dag, tror vi det er fullt realiserbart med et frivillig system.

Det vil også si at folk må betale for tjenester som skole og sykehus, noe han mener vil gi et bedre skoletilbud.

- I et samfunn med nesten bare private skoler, vil de måtte kjempe om barna, og foreldrene får større valgfrihet.

Innvandring

Han innser at en eventuell nedleggelse av velferdsstaten ikke vil skje med det første.

- Men vi ønsker å være elefanten i rommet. Det vi satser på nå, er å få en stortingsrepresentant i valget i 2017. Og vi er optimistiske. Vil vi være en stemme i oposisjon som sier fra, sier han.

Hasselgård opplever at det er mange som er nysgjerrig på partiet.

- Folk er både positivt og negativt innstilt. Noen mener det samme som oss, andre har allerede bestemt seg for at de mener noe helt annet. Men det er mange som misforstår hva vi er, og plasserer oss langt til høyre på en tradisjonell høyre/venstre-skala. Mange tror vi er innvandringskritiske, men det stemmer ikke. Vi mener at Norge bør klare å oppnå en fri innvandringsgrense. Vi ønsker ikke en velferdsstøttet innvandring, men at folk skal kunne komme hit og bidra til økonomisk vekst uavhengig av rase, kultur, etnisitiet og religion. Men vi ser at slik velferdsstaten er nå, er det nødvendig å begrense innvandringen noe. Problemet er de som enten ikke får eller ikke vil jobbe.

Narkotika

I tillegg til økonomisk frihet, er partiet opptatt av individuell frihet.

- Det er for mange lover og reguleringer. Vi mener at den enes frihet stopper der den andres begynner, sier han.

Tanken er at den individuelle friheten bør gjelde så lenge man ikke skader andre personer direkte eller indirekte.

- Etisk sett eier man sin egen kropp, og bør være i stand til å ta sine egne beslutninger.

Liberalistenes politikk innebærer blant annet at de ønsker å legalisere alle narkotiske stoffer.

- Vi anbefaler ikke å bruke det, men dersom mennesker ønsker å ødelegge helsen sin, bør det være deres valg. Så lenge det ikke skader andre, sier Hasselgård, som understreker at det er uklare grenser mellom hva bare skader en selv, og hva som også skader andre. Blant annet når det gjelder bruk av narkotika.

- Det er vanskelig å definere, men vi jobber med å sette rammer for hvor grensene går.

Liberalistene

Liberalistene ble grunnlagt i 2014. Partileder er Arnt Rune Flekstad.

Partiet mener at staten skal tjene innbyggerne, og ikke omvendt. Statens oppgave er å beskytte folks rett til eget liv og å leve i fred.

Liberalistene trekker linjer tilbake til den greske filosofen Aristoteles, som levde mellom 384 og 322 f.Kr. og la grunnlaget for  vitenskap, logikk og retningen innen filosofi som påvirker liberalismen i dag, samt den katolske filosofen og teologen Thomas Aquinas (1225-1274).

Selv om Grunnloven av 1814 er påvirket av samtidens liberale tankegang, har ikke liberalismen tradisjonelt stått sterkt i Norge. Fremskrittspartiet hadde en liberalistisk fløy som gikk ut av partiet i 1994. Liberalistene tar opp tråden fra Det Liberale Folkeparti som i 2001 endret profil fra å være sosialliberalt til konsekvent liberalistisk.

Kilde: Liberalistene.org