Onsdag er det skoledebatter i Moss, men Ny kurs får ikke delta...

Onsdag er det politiske skoledebatter på Malakoff og Kirkeparken videregående skoler. Men Ny kurs, som for tiden er byens nest største parti, får ikke delta.