Rungende nei til riksvei 19 i kulturlandskapet

Et enstemmig kommunestyre gjorde det klinkende klart at de er imot å legge riksvei 19 i dagen gjennom kulturlandskapet i Rygge.