Tar Venstres klage til følge, nå blir det omvalg av formannskapet i nye Moss

Det nye styringsflertallet i Moss tar klagen fra Venstre til følge og vil gjennomføre omvalg av formannskapet, slik Venstre krever.