Vil at Moss og Rygge skal bosette flere flyktninger

NYE MOSSINGER: Et stort politisk flertall i Moss vil si ja til å bosette inntil 50 flyktninger i 2017. Her hjelper Fatima Mohamed hjelper en somalisk elev i Moss med lekser.

NYE MOSSINGER: Et stort politisk flertall i Moss vil si ja til å bosette inntil 50 flyktninger i 2017. Her hjelper Fatima Mohamed hjelper en somalisk elev i Moss med lekser. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Moss blir bedt om å bosette inntil 50 nye flyktninger neste år. Rygge anmodes om å ta imot 20 flyktninger i 2017.

DEL

Det er IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) og fylkesmannen i Østfold som anmoder Moss og Rygge kommuner om å bosette flere nye flyktninger i 2017.

Rådmannen i Moss innstiller på at Moss formannskap sier ja til dette. Også ryggerådmannen anbefaler politikerne i Rygge å imøtekomme anmodningen.

- Anmodningen for 2017 er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Hovedårsaken til dette er at det kommer færre asylsøkere til Norge, og færre innvilges opphold, påpeker saksbehandler Ragnhild Dahl i saksutredningen som Moss formannskap får til behandling mandag.

Rådmannen i Moss innstiller på at inntil 10 av de nye flyktningene kan være enslige mindreårige.

Les også: Gripende gjensyn i Råde

Anne Bramo (Frp) sier at hennes parti vil stemme imot forslaget om å bosette nye flyktninger i Moss neste år.

- Ja, vi har internasjonale forpliktelser til å ta imot flyktninger. Men dette ansvaret må alle kommunene i Norge ta sammen. I dag er det bare fem kommuner i Norge som har høyere andel innvandrere i befolkningen enn Moss, og det er Oslo, Stavanger, Drammen, Sandnes og Bærum. I Moss er nå 19,9 prosent av befolkningen innvandrere, sier Bramo.

SIER NEI: - Moss Frp vil stemme imot at Moss bosetter nye flyktninger i 2017, sier Anne Bramo.

SIER NEI: - Moss Frp vil stemme imot at Moss bosetter nye flyktninger i 2017, sier Anne Bramo. Foto:

Vil ha jevnere fordeling

Hun mener det nå er på tide at store kommuner med lavere andel av flyktninger enn det Moss har gjør et ordentlig løft og bosetter nye flyktninger, slik at fordelingen blir jevnere.

Les også: Frp-nei til flyktningeboliger

- Mange av de flyktningene Moss har bosatt gjennom årenes løp har ikke-vestlig bakgrunn. Det er krevende å integrere mange av dem, og integreringsarbeidet går delvis utover kommunens øvrige tjenestetilbud, sier Bramo.

- Har Frp drøftet denne saken sammen med de øvrige styringspartiene i Moss (H, MDG, KrF og V)?

- Ja, vi har sagt fra at Frp kommer til å stemme nei i denne saken. De øvrige posisjonspartiene har derimot varslet at de vil følge rådmannens innstilling og si ja til å bosette inntil 50 flyktninger i 2017, svarer Bramo.

Moss Ap sier ja

Hanne Tollerud (Ap) sier at hennes parti vil si ja til å bosette inntil 50 nye flyktninger i Moss neste år. Dermed ligger det an til å bli stort politisk flertall for dette.

- Har Moss kommune råd til å bosette flere flyktninger neste år?

- Ja, det mener jeg. Etter mitt syn er det feil å si at flyktninger kun er en utgiftspost. Det kan være en berikelse på mange områder å ha innbyggere fra mange ulike land. Ikke minst bidrar det til at vi mossinger blir kjent med andre kulturer enn vår egen. Dessuten har hele verden blitt multinasjonal, og da er det en naturlig utvikling at dette også gjenspeiler seg i Moss etter hvert, svarer Tollerud.

SIER JA: - Rygge skal klare å bosette 20 flyktninger i 2017, sier ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap).

SIER JA: - Rygge skal klare å bosette 20 flyktninger i 2017, sier ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap).

Splittelse i Rygge

Ryggeordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) sier at hennes parti kommer til å stemme ja til å bosette 20 flyktninger neste år.

- Det skal vi klare, sier Skartlien. Saken kommer opp i kommunestyrets møte 15. desember.

Les også: Eldre må få dobbeltrom på Ryggeheimen

Michael Torp (Frp) sier at hans parti derimot kommer til å gå imot forslaget om å ta imot 20 flyktninger i 2017.

- Det er økonomiske årsaker til dette. Vi ser at det medfører store økonomiske kostnader for kommunen å bosette flyktninger. Rygge kommune har nå så dårlig råd at endel av de eldre nå må ha dobbeltrom på Ryggeheimen, sier Torp.

Artikkeltags