Gå til sidens hovedinnhold

Redningsskøyta kan bli borte fra Kanalen

Artikkelen er over 3 år gammel

På grunn av manglende infrastruktur og kapasitet ved sin nåværende base i Kanalen, utreder Redningsselskapet nå alternativer for en ny base

For snart tre år siden flyttet RSRK Moss sin operative base fra Betongen i Mossesun­det til Kanalen i Moss. Dette har gitt bedre synlighet, bedre beredskap og god tilg­jengelighet for de frivillige mannskapene og publikum generelt.

Men kaiplassen i Kanalen med tilhørende basefasiliteter møter ikke kravene til ef­fektiv drift, samlokalisering av forebyggende- og operasjonelle aktiviteter og mer formalisert samhandling med andre beredskapsetater, heter det i en pressemelding fra Redningsselskapet.

- Våre kurs- og møtelokaler, lagerplass, kaiplass, kontor og nødvendige sanitære fasiliteter er spredt over et stort område. Dette er tungvint, kostbart og gjør det vanskelig for Ungdomslaget og sjøredningskorpset å koordinere vårt livsviktige forebyggende arbeid innen sikkerhet på sjøen. Til syvende og sist er vi redd dette kan gå utover beredskapen i våre farvann, sier leder i Sjøredningskorpset André Van Ingelgem i en pressemelding.

Vil gjerne fortsette i Moss

RSRK Moss har så langt hatt et meget godt samarbeid med Moss Havn KF, som sta­dig søker å finne de beste løsningene for en trygg havn og en effektiv operativ drift ved den eksisterende basen. Men når behovene nå melder seg for utvikling av base-fasiliteter med samlokalisering av aktiviteter vil dette kreve større tiltak enn hva Moss Havn kan forestå alene. Da blir også gjennomføringen usikker.

På grunn av dette har Redningsselskapet nå begynt å utrede også andre alternativer i området, fra Larkollen i sør til Son i nord.

- Ideelt sett så ønsker vi gjerne å forlenge vår tilstedeværelse i Moss der vi både har nærhet til sjøen, byen og de frivillige. Men dette forutsetter at vi klarer å finne et bedre og mer funksjonelt basealternativ i området før dagens kontrakt utløper i 2019, sier regionleder i Redningsselskapet Kim Hagen Bertheussen. Regionlederen sier videre at Redningsselskapet nå er på jakt etter aktører som kan være interessert i å hjelpe de med å finne eller utvikle en ny egnet base, der både redningsskøyta, frivilligheten og ungdomslaget kan samles og drive forebyggende aktiviteter, kurs og beredskap.

Les også

Rolig påske for redningsskøyta Elias

 

Ut 2019

- Målbildet er å kunne samle det frivillige sjøredningskorpset, barne- og ungdomsaktivitetene, samt våre land-frivillige i ett «frivillighetsbygg» med nærhet til Redningsskøyta RS159 Elias, sier Bertheussen som også legger til at de på sikt gjerne kunne tenke seg å utvikle konseptet mot en «beredskapshavn» sammen med aktører som brann, politi og skjærgårdstjenesten.

Leiekon­trakten med Moss Havn går formelt ut i midtveis i 2019 og medlemmene i RSRK Moss og RS Ung Moss håper Redningsselskapet rekker å få på plass en ny avtale om havneplass med tilhørende basefasiliteter for redningsskøyta RS159 «Elias» i løpet av 2018.

FAKTA RSRK MOSS

  • Et av Redningsselskapets 25 sjøredningskorps, operativt siden mai 2015
  • Driftes av 70 frivillige mannskaper, hovedsakelig fra Moss og Rygge
  • Disponerer redningsskøyta «Elias» med Gudmor H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra
  • Operasjonsområde fra Strømtangen i sør til Son i nord
  • Siden starten har korpset i Moss reddet 8 liv, assistert 3959 personer og berget 116 fartøy

FAKTA RS-UNG MOSS

  • Ungdomslag for de mellom 13 og 26
  • Bidrar blant annet i sjøvettopplæring av andre barn og unge, som markører for sjøredningskorpset, og med kjøring av «den lille» redningsskøyta Elias for de minste
  • Disponerer egne båter og maritimt utstyr som de kan benytte til egne aktiviteter

Kommentarer til denne saken