I 2014 meldte 11.200 seg ut av Den norske kirke. Det var det høyeste antallet siden abortstriden i 1978, da 11.755 meldte seg ut. Til sammenlikning var det 5464 utmeldinger i 2013 og 5258 i 2012.

De foreløpige utmeldingstallene for 2015 blir ikke offentliggjort før senere i januar, men alt tyder på at rekorden fra 1978 blir slått med god margin. Allerede i begynnelsen av oktober hadde 11.000 personer meldt seg ut av Den norske kirke.

Kirkevalget og motstanden mot homofile ekteskap er en av hovedårsakene til den eksplosive veksten i antall utmeldinger, men den nye tjenesten utmelding.no har også bidratt sterkt til rekorden.

– I 2015 lastet over 20.000 personer ned appen. De aller fleste brukerne kom på høsten da det var en del medieomtale rundt tjenesten, sier Erling Løken Andersen.

Innmeldt uten å vite det

Han er initiativtakeren bak utmelding.no, som så dagens lys i 2014. Løken Andersen er opprinnelig fra Jeløy.

– Grunnen til at jeg startet opp appen er at jeg for to år siden ved en tilfeldighet fant ut at jeg var innmeldt i Kirken, til tross for at jeg er ateist og meldte meg ut som 15-åring. Jeg oppfattet dette som et overtramp på min religiøse frihet, sier Løken Andersen til Nettavisen.

– På bakgrunn av dette bestemte jeg meg for å utvikle en løsning som lot folk melde seg ut av Kirken på elektronisk maner. Det kan ikke være slik at man i et moderne demokratisk land risikerer å bli «feilinnmeldt» i en religiøs organisasjon. Det er et brudd på helt elementære menneskerettigheter og ikke verdig et moderne land som Norge, fortsetter han.

Behandler alle elektroniske søknader

Løken Andersen har ikke eksakt oversikt over hvor mange som har fått gjennomført utmelding via appen, men anslår at 75-85 prosent av de drøyt 20.000 unike brukerne har sendt utmelding via hans servere.

Den norske kirke har heller ikke oversikt over hvor mange utmeldinger som er blitt foretatt med utmelding.no. Men Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør ved avdeling for kirkeordning, bekrefter overfor Nettavisen at kirken har behandlet alle forespørsler om utmelding som de har mottatt via appen.

– Et problem med løsningen, spesielt i den tidlige fasen, er at vi har mottatt en del utmeldinger med feil eller uleselige bilag som vi ikke har kunnet behandle. I disse tilfellene har vi forsøkt å kontakte avsenderne, men ikke alle har svart på henvendelsene våre. Dermed er det enkelte som tror de har meldt seg ut, men som fortsatt er medlemmer, sier Bekkelund.

Betaler av egen lomme

Erling Løken Andersen tjener ingenting på utmelding.no, men har hatt store utgifter knyttet til tjenesten.

– Prosjektet finansieres av en frivillig stiftelse der jeg er styreleder. Hittil har vi brukt cirka 100.000 kroner på prosjektet. I tillegg kommer alle arbeidstidene som er lagt ned, avslutter Løken Andersen.