Nå er denne gården i Moss blitt fredet

FREDET: Nå er det endelig avgjort: Grønli gård fredes. Eier er Knut Christen Mamen.

FREDET: Nå er det endelig avgjort: Grønli gård fredes. Eier er Knut Christen Mamen. Foto:

Riksantikvaren har nå vedtatt å frede Grønli gård på Jeløy.

DEL

Prosessen med å få fredet Grønli gård har pågått i ni år. Et fredningsforslag var ute på høring hos berørte parter og instanser i november i fjor. I høst innstilte et enstemmig Moss bystyre på at gården burde fredes.

Les også: Vil frede Grønli gård på Jeløy

Nå har Riksantikvaren fattet følgende vedtak:

«Med hjemmel i lov om kulturminner freder Riksantikvaren Grønli gård.»

Fredningen omfatter følgende bygninger og objekter:

 • Hovedbygningen.
 • Stabburet.
 • Gartnerboligen.
 • Veksthuset.
 • Hønsehuset.
 • Låven med låvebru.
 • Forpakterboligen.
 • Grøntanlegget med park.

Ikke andehuset

Andehuset på øya i karpedammen og pumpehuset i hønsegården inngår ikke i fredningen, men det gjør derimot grunnen de står på.

Les også: Vil løfte fram ukjente historier om Moss

– Fredningen omfatter bygningenes eksteriør, samt interiør i stabbur og større deler av interiørene i hovedbygningens kjeller og 1. etasje. I hovedbygningens 2. etasje, samt loft, inngår samtlige rom i fredningen, skriver Hanna Kosonen Geiran, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, i fredningsvedtaket.

Grønli gård

 • Grønli gård ligger midt i Søndre Jeløy landskapsvernområde og er et gårdsbruk med tilhørende park.
 • På 1700-tallet og inn på 1800-tallet var det vanlig at velstående byborgere etablerte lystgårder på landet.
 • Grønli gård er et eksempel på dette.
 • Grønli var fram til 1814 en husmannsplass under Alby gård.
 • I 1814 kjøpte Momme Peterson eiendommen og bygget den ut til et storslagent parkanlegg med alleer, karpedam og lysthus.
 • Hovedbygningen ble oppført rundt 1830, og mot slutten av 1800-tallet ble den bygget om til sveitserstil.
 • I dag er det Knut Christen Mamen som eier Grønli gård.

Artikkeltags