Bastø Fosen åpne om framtidig ferjeleie ved Moss

Bastø Fosen stiller seg åpne for flere mulige plasseringer av framtidig ferjeleie i mossedistriktet for Moss–Horten-ferjene.