Tar trailerstopp på ferja til topps

Samtlige politiske partier i Moss og Rygge står bak ønsket om å begrense tungtransporten på ferjene i rushtiden.