Vil ha flere milliarder og ingen forsinkelser på riksvei 19

– Det er ikke mulig å tenke seg et nasjonalt samferdselsprosjekt med mer nytte enn riksvei 19 gjennom Moss. Derfor må prosjektet ikke forsinkes og det må tilføres flere milliarder kroner.