Flertall for to foretak i nye Moss

Flertallet i Arbeidsutvalget Moss og Rygge innstiller på at det kun blir to kommunale foretak i nye Moss.