Havnesporet gir utfordring for flere riksvei 19-korridorer

Moss Havns framtidige jernbanespor, som skal brukes til å få gods direkte over fra skip til tog, skaper utfordringer for flere høyaktuelle riksvei 19-korridorer.