Home-Start og frivilligsentralene legges ut på anbud i Nye Moss

Driften av Home-Start i dagens Moss og Rygge og frivilligsentralene legges ut på anbud i nye Moss.