Høy fare for kvikkleireskred vil gjøre det krevende å etablere ferjeleie på Nordre Feste

Det er høy fare for et stort kvikkleirskred langs kysten fra grensen mellom Moss og Rygge og sørover til jernbanekrysningen «Festeovergangen».