– Ingen grunn til ytterligere flomsikring av Vansjø

Det er minimal fare for liv og helse ved en 200-årsflom i Vansjø. Mossefossen kan ta unna det som trengs av vann, selv om Storebro i verste fall går med i dragsuget.