Kjempesuksess for gratis bussreiser i Moss og Rygge denne høsten

Gratis buss i Moss og Rygge denne høsten har gitt en økning på langt over 100.000 enkeltreiser, og nå skal det gjennomføres en reisevaneundersøkelse. Ordfører Hanne Tollerud (Ap) ønsker å se på mulighetene for en videreføring av tilbudet.