Lager nye regler for bytte av skole i Moss og Rygge

Snart blir det lettere for elever i Rygge å bytte skole. I Moss derimot skjerpes reglene for overføring av elever til andre skoler enn nærskolen.