Nå spikres gebyrene innbyggerne må betale i nye Moss

Av

Nå skal brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i Moss og Rygge harmoniseres, slik at de blir like i nye Moss.