Slik er de nye målene for riksvei 19

Slik beskriver Jyar Dara i Statens vegvesen punktvis målene for en ny riksvei 19 mellom ferjeleiet i Moss, eventuelt i Rygge, og E6: