Slik vil Bane NOR gjøre jernbaneutbyggingen i Moss sikker

– Vi har knyttet til oss de dyktigste geoteknikerne i Norge for å ivareta sikkerheten når vi bygger ny jernbane i Moss.