Statlig styring av betent togparkering

Verken Moss, Rygge eller Råde ønsker å være vertskap for et anlegg for togparkering. Men anlegget kommer. Nå er det avgjort at staten blir vedtaksmyndighet, og på nyåret offentliggjør Bane NOR hvilket alternativ selskapet anbefaler.