Ungdomsskoleelever i Rygge er storfornøyd med skolen

Ungdomsskoleelever i Rygge er langt mer fornøyd med skolen de går på enn jevnaldrende i Norge generelt og i Moss spesielt. Mossingene scorer likevel bedre enn Rygge-elevene på nasjonale prøver.