Vegvesenet holder alle ferjemuligheter sør for Moss åpne

Statens vegvesen stiller seg helt åpne til hvor langt sør for Moss en ny ferjekai skal legges, dersom kaia flyttes fra dagens havneområde. Den korteste veien fra kaia i Horten til E6 i Østfold går via nordsiden av Feste i Rygge og med en ny riksvei 19 i tunnel derfra til Årvollkrysset.