Vil gi sykehjemsmat til politikerne i Moss og Rygge, så de kan få prøvesmake

Politikerne i Fellesnemnda for nye Moss kan få servert sykehjemsmat i stedet for den sedvanlige middagen når de skal ha møter heretter.