Vil tilby gratis buss i Moss og Rygge i tre måneder

Med gratis busser i Moss og Rygge over en periode på tre måneder, skal flere få øynene opp for det nye busstilbudet.