– Vi skifter ut vinduene da mange har ødelagte rammer og karmer, samt dårlig glass, forteller Bengt Olimb, daglig leder i MKEiendom.

Han legger til at de nye vinduene er laget med samme utseende som dagens og er bestilt i samråd med byantikvaren.

– Hvor mange vinduer skal byttes ut der?

– Cirka 100 vinduer skal skiftes ut. Det er nesten alle, unntatt enkelte vinduer i kjelleren, svarer Olimb.

Les også: Meet In er byens nyeste møteplass

Tre millioner kroner

– Hvor mye er det beregnet å koste?

– Det er satt av cirka tre millioner kroner inkludert merverdiavgift til denne oppgaven, svarer Olimb.

Les også: Kjøper varmepumpe til Orkerød sykehjem

Han opplyser at MKEiendom også har etterisolert loftet på Skarmyra allaktivitetshus, i forbindelse med Moss kommunes EPC-prosjekt. Dette prosjektet handler om energisparing.

Loftet kan brukes

– Etterisoleringen vil også medføre at man i framtiden kanskje kan bruke loftet på allaktivitetshuset til aktiviteter, og ikke bare til lagring, tilføyer Olimb.

Opprinnelig var denne bygningen skole. Den ble oppført i 1891. Fram til 1948 het den Moss folkeskole. Senere fikk den navnet Skarmyra skole. Skolen ble lagt ned i 2005, og elevene ble overført til Bytårnet skole. I 2005 – 2008 ble bygget totalrenovert og gjort om til allaktivitetshus.

I dag inneholder allaktivitetshuset blant annet en kulturkafé, og det er en rekke aktiviteter der både på dagtid og om kvelden. Moss Voks (voksenopplæring) og kommunens flyktningtjeneste har også sin base der.