Avdekket dårlig mathygiene ved Skoggata bo- og servicesenter

Mattilsynet har vært på uanmeldt inspeksjon ved Café Care ved Skoggata bo- og servicesenter i Moss. Flere uhygieniske matforhold ble funnet.