Enda en privatskole vil bety milliontap

MYE ER LIKT: Den nye internasjonale skolen som ønsker å starte i Moss neste år, bruker samme læreplaner som CIS. Sistnevnte åpner på Verket på mandag.

MYE ER LIKT: Den nye internasjonale skolen som ønsker å starte i Moss neste år, bruker samme læreplaner som CIS. Sistnevnte åpner på Verket på mandag. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nok en internasjonal privatskole ønsker å etablere seg i Moss. Rådmannen er negativ til dette.

DEL

Mandag åpner Children´s International School på Verket og tar imot 220 elever, hvorav 130 er bosatt i Moss. Enda en privatskoleaktør har meldt seg på banen og ønsker å starte Østfold International School i Moss neste høst.

– Det råder usikkerhet knyttet til både skolestruktur og økonomi dersom det etableres enda en internasjonal privatskole i Moss, påpeker fungerende kommunalsjef Roger Andresen.

Han anbefaler skolepolitikerne å være negative til søknaden når Moss kommune skal avgi sin uttalelse til Utdanningsdirektoratet.

Moss kommune får et netto trekk i statstilskuddet på 2,5 millioner kroner i 2015 for de vel 120 Mosseelevene som går på privatskolene Steinerskolen, Torderød skole og Buen kristne skole. For hver Mosseelev som begynner på CIS i år i stedet for på én av kommunens skoler vil Moss kommune få trekk i rammetilskuddet for 2017.

– Vi kan anta at dersom elevtallet i privatskoler dobles, vil også inntektstapet til kommunen fordobles, påpeker Andreassen.

SLIK BLIR CIS - SE BILDEGALLERI

- Lommeboka avgjør

Østfold International School vil jobbe etter samme læreplaner som den nyetablerte CIS. Derfor mener rådmannen at det ikke vil gå utover mangfoldet om den nye privatskoleaktøren får avslag på søknaden.

– Vi kommer til å støtte rådmannens innstilling og være negative til at nok en privatskole får starte i Moss. Vi var også imot at CIS skulle få etablere seg her, sier Aud Helen W. Øyen (Ap).

Hun tror ikke foreldre og elever i Moss er tjent med at enda en internasjonal privatskole etablerer seg her.

– Da blir det foreldrenes lommebok som avgjør valg av skole for barna, og det er Ap imot. Lik rett til utdanning mener vi er én av bærebjelkene i samfunnet vårt, sier Øyen.

Sindre W. Mork (V) har ikke tatt stilling til hva han skal mene i denne saken ennå.

Artikkeltags