Her var det også underholdning. Det sørget Aila Othilie Grieg med et fantastisk trekkspill for, med litt støtte fra Otto Kiss, på vegne av Moss Spellemannskompani.

De fem heldige foreningene var: Moss Seilforening fikk 150.000 kroner, Moss Undervannsklubb 150.000 kroner, Moss Spellemannskompani fikk 110.000 kroner, Kirkens Bymisjon fikk 100.000 kroner og Moss Basketballklubb ble tilgodesett med 30.000 kroner.

Potten for Moss var denne gangen på 540.000 kroner, men som banksjefene Jon Øyvind Staff og Bente Carine Nordby Jensen påpekte:

– Vi har mye penger å dele ut. Det vi trenger er flere som søker om midler.

Til banken i Moss var det i år kommet inn 22 søknader hvorav altså fem fikk tildelt midler. For Østfold sett under ett forelå det 110 søknader. 32 ble innvilget for en sum på 6,1 millioner kroner.

For landet som helhet delte Sparebankstiftelsen DNB i år ut 80 millioner kroner.

LES OGSÅ: Disse får penger fra sparebankstiftelsen DNB

Det er til formål innen kunst og kultur, kulturminner og historie, friluftsliv og naturkunnskap samt nærmiljø, idrett og lek som kan være mottakere av midler fra stiftelsen. Neste søknadsfrist er 1. februar, og det er lov å søke flere ganger.

Pengene skal ikke gå til ordinær drift, men til ting av varig verdi. Moss Undervannsklubb skal for eksempel bruke pengene de fikk på en ny båt, Moss Seilforening skal ha seg en ny følgebåt, mens Kirkens Bymisjon skal kjøpe diverse sportsutstyr for utleie. Moss Spellemannskompani skal anvende penger til kjøp av instrumenter. Moss Basketballklubb skal kjøpe basketballer, kurver og videokamera.