Se hvilke foreninger som har søkt om pengestøtte fra nye Moss

Sju foreninger har søkt om pengestøtte fra nye Moss.