Har kommet med innvendinger mot sykkelplanen

Artikkelen er over 3 år gammel

Sykkel og kollektivløsninger skal ta fremtidig trafikkvekst, men ikke uten videre.