Moss får tre millioner til gang- og sykkelvei

Moss kommune får 1.550.000 kroner til å lage sykkelfelt og gang- og sykkelvei fra Rådhusgata til Torggata.

Moss kommune får 1.550.000 kroner til å lage sykkelfelt og gang- og sykkelvei fra Rådhusgata til Torggata. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Tilskuddsordningen, som ble etablert i 2014, er søknadsbasert.

I Østfold har to kommuner fått støtten de søkte om; Moss og Askim.

Ordningen forutsetter en egenandel av byggekostnadene på 50 prosent. Tilskuddsmidlene kan benyttes til for eksempel sykkelfelt, gang- og sykkelvei, sykkelvei med fortau, fortau, utbedring av kryss og sykkelparkering.

– Et viktig formål med ordningen er å øke fokus og satsingen på sykling og gåing ute i landets fylkeskommuner og kommuner,

I 2017 mottok Statens vegvesen 114 søknader fra 57 søkere og det er innvilget søknader til 42 ulike tiltak som nå får tilskudd.

To av tiltakene finner man i Moss:

* Sykkelfelt og gang- og sykkelvei fra Rådhusgata til Torggata

* Gang- og sykkelvei fra Ryggeveien til Varnaveien

Totalt får kommunen 3,2 millioner kroner til tiltakene.

– Vi ønsker å legge til rette for at flere sykler og går når de har muligheten. Det er positivt både for bedre mobilitet, folkehelse og miljøet. Da må vi sørge for at infrastrukturen er på plass slik at flere opplever det både trygt og attraktivt. Nå fordeler vi 76,4 millioner kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekter som fylkeskommunene og kommunene har ansvar for, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken