Mandag slapp H, Frp, V og KrF nyheten om at Moss og Rygge får til sammen 4,1 millioner kroner av den statlige potten på 122 millioner kroner til sykkelveiprosjekter.

– Over halvparten av de pengene Moss får, 2,3 millioner kroner, vil bli brukt på utvidelse av fortauet i Storgata. Der skal det bli plass til både uteservering, syklister og fotgjengere, sier Anne Bramo (Frp).

– Men blir det fortsatt plass til toveis biltrafikk og gateparkering der?

– Det blir fortsatt plass til toveis kjøring for busser og biler. Men gateparkeringen forsvinner. Det er det arealet som i dag brukes til gateparkering som tas i bruk til utvidet fortau inkludert sykkelsti, forklarer Cecilie Kildahl i Moss kommune.

Vel 1,2 millioner kroner av de nye sykkelvei-pengene skal Moss kommune bruke på å lage sykkelsti i Jernbanegata. Mange togpendlere parkerer bilene sine der i dag. Men det blir det snart slutt på. For det er det arealet som i dag er gateparkeringsplasser som skal bygges om til sykkelvei.

Flere over på sykkel

– Målet vårt er å få enda flere togpendlere over på sykkel i stedet for å kjøre bil. Derfor har Jernbanegata og Storgata høy prioritet når vi nå har fått nye sykkelvei-millioner, sier Bramo.

– Dette harmonerer godt med det vi har jobbet for lenge når det gjelder sykkelplanen og intensjonsavtalen for nye Moss, der det står at den nye kommunen skal bli topp ti som sykkelby i Norge, sier Sissel Rundblad (H).

– Mandag i forrige uke sendte Miljøpartiet De Grønne (MDG)  ut pressemelding om at de har brutt med Frp spesielt og de borgerlige generelt her i Moss, fordi de ikke fikk nok støtte for sykkelplanen og sykkelfelt på Kanalbroen. Kommer dere med dette utspillet fordi dere ønsker å gi MDG et plaster på såret, i håp om å bedre samarbeidsklimaet?

– Nei. Men vi fortsetter å jobbe hardt for å få realisert sykkelplanen. Disse pengene er et resultat av at vi har jobbet aktivt inn mot Stortinget, svarer Bramo og Rundblad.

Ole Podhorny (KrF) ankom pressemøtet på elsykkel. Han har kjøpt seg elsykkel og har nå begynt å sykle også på vinterstid. Han er glad for at Moss og Rygge nå har fått mer penger til å bruke på sykkelsatsning.

Gamle Larkollvei

– For Rygges del betyr disse pengene at vi nå kan oppgradere Gamle Larkollvei, slik at det blir mulig å sykle fra Evje til Botnertjern, sier Finn-Erik Blakstad (V).

– Har dere blitt satt på sidelinjen i sykkelsaker i Moss nå som følge av bruddet med de borgerlige, siden MDG ikke var til stede da nyheten om disse pengene ble sluppet, Jonas Sjolte?

– I denne saken var det naturlig at kun H, Frp, V og KrF kom med et fellesutspill, i og med at pengene stammer fra et budsjettforlik på Stortinget mellom de samme fire partiene, svarer Sjolte.

Han legger til at MDG i Moss er veldig glade for disse ekstramillionene.

– Pengene hjelper oss flere nye skritt videre på veien mot at Moss skal bli en sykkelby. For øvrig var MDG med og behandlet saken om Storgata og Jernbanegaten i Miljø- og samferdselsutvalget (MISA) 28. september i fjor. Vi er opptatt av at vi vil ta initiativ i sykkelsaker også framover, legger Sjolte til.