– Denne prisen gir oss bare masse energi til å drive videre, kommenterer Tjukkasgjeng-general Jan Ellefsen.

– For oss som organisasjon, så er dette fantastisk stort, og en anerkjennelse om at vi er en seriøs gjeng. Da vi startet opp 2. januar 2012, sa de lærde at Tjukkasgjengen ville klare å holde seg i live i tre til seks måneder. Nå har vi snart femårs-jubileum, og det er ikke alltid at de lærde har rett, fortsetter Ellefsen.

Ære og penger

I tillegg til heder og ære, følger det med en pengesum på 75.000 kroner.

– Eller 1875 tjukkasvester som vi regner om pengene til, sier generalen og humrer.

Prisen i seg selv er, som Ellefsen sier, et godt bevis på at de gjør en stor forskjell i helse-Norge, men den kan også ha en langt større betydning.

– Ja, vi ligger inne som en post i det kommende statsbudsjettet. Denne prisen bør ha en viss betydning i så måte, kanskje den gjør at vektskålen tipper vår vei, fortsetter han og lar spørtsmålet henge løitt i luften.

Driftskostnader

Summen Tjukkasgjengen ligger inne med i statsbudsjettet er på 1,5 millioner kroner.

– Dersom blir lagt inn i det endelige statsbudsjetet skal pengene brukes på to ansatte og driftskostnader. Det er ingen som tjener fett på å være ansatt i organisasjonen vår, forklarer Ellefsen videre.

Men før det endelige statsbudsjettet foreligger skal vi kose oss med Karl Evangs Pris, og bruke all energien denne gir til å drive Tjukkasgjengen videre, avslutter Jan Ellefsen.

Honnør

Karl Evangs pris ble opprettet av Sosialdepartementet for å stimulere interessen og innsatsen for god helseopplysning, og som en honnør til den tidligere helsedirektørs pionerinnsats på dette felt.

Prisen ble første gang utdelt i 1981.

Prisvinner velges av en komité oppnevnt av Helsedirektoratet, og prisen overrekkes hvert år i oktober.

Viktig arbeid

Prisen blir gitt til en person eller organisasjon som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme enten folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne, rettssikkerhet og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Tidligere vinnere

Tidligere vinner av Karl Evangs Pris:

1981: Øistein Winje
1982: Elisabeth Engesland
1983: Ingrid Espelid Hovig og Kaare Norum
1984: Kjell Bjartveit og Peter F. Hjort
1985: Babill Stray-Pedersen og Kristian Hagestad
1986: Bitten Munthe-Kaas
1987: Sonja Stenmarck
1988: Frederic Hauge
1989: Calle Almedal og Jan Vincents Johannessen
1990: Bente Roestad
1991: Ammehjelpen
1992: Finn Skårderud
1993: Margunn Ueland og Randi Vingerhagen
1994: Knut Børge Knutsen
1995: Runi Børresen Gresko
1996: Tore Sanner
1997: Børge Ytterstad
1998: Andreas Skulbergsen
1999: Nina Misvær
2000: Steinar Ekvik
2001: Gerd Marit Brandt
2002: Gerd-Ragna Bloch Thorsen
2003: Anders Seim
2004: Ingrid Lycke Ellingsen
2005: Borghild Haaland
2006: Anne Karen Jenum
2007: Asbjørn Kjønstad
2008: Berit Schei
2009: Anne Hafstad
2010: Per Fugelli
2011: Landsforeningen for Barnevernsbarn og Forandringsfabrikken
2012: Ebba Wergeland
2013: Ole Mathis Hetta og Tayyab M. Choudri
2014: Maddan Yran
2015: Anne Rønneberg