Tolletaten vil legge hovedkontoret for grensetollen til Moss

Grensekontrollen for hele landet kan få hovedkontor i Moss. Svinesund Tollsted består som i dag.