Suksess fra Rogaland settes inn mot trafikken i Moss

Akers Solutions Moss er først ut i Moss og Rygge til å inngå en avtale om å arbeide for å redusere bruken av privatbil til og fra jobb.