– Kjør forsiktig og følg skiltene

SKOLESTART: Kjell A. Kristiansen i NAF Moss og omegn oppfordrer bilister til å respektere skiltene med fartsbegrensning.

SKOLESTART: Kjell A. Kristiansen i NAF Moss og omegn oppfordrer bilister til å respektere skiltene med fartsbegrensning. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Jeg er overrasket over hvor liten respekt folk har for skilter med fartsbegrensning, sier Kjell A. Kristiansen.

DEL

Han er fungerende leder i trafikk-komiteen i NAF Moss og omegn og synes det er på sin plass med en klar oppfordring til byens bilister om å ta ansvar og kjøre forsiktig.

– Nå nærmer det seg skolestart og da er det ekstra viktig, påpeker han.

Veldig mange boliggater har fått skilter med 30 kilometer-soner og spesielt rundt skolene er det fokus på dette.

Kristiansen har kjørt buss i en årrekke og har vært opptatt av trafikksikkerhet gjennom et langt liv som yrkessjåfør.

– Folk må ta hensyn til fartsbegrensningene, sier han og minner om at de ikke er satt opp for moro skyld.

Altfor høye hastigheter

Han bor selv i en gate med 30 kilometer fartsbegrensning og opplever stadig altfor høye hastigheter.

– Du hører det på bilene når de kommer og jeg mener at bilførere i slike områder selv bør gå foran og respektere skiltene. Mange av de har også egne barn de bør tenke på, sier han oppgitt.

Kristiansens kone, Lillian Eriksen, skyter inn:

– Dette er veldig viktig for folk å tenke på, – så kanskje vi kan spare et liv eller to.

I forbindelse med skolestarten vil NAF ha aksjoner i enkelte nærmiljøer og informere både bilister og elever og foreldre om fart og fotgjengerfelt.

Hekker og busker må klippes

Paal-Gunnar Mathisen er distriktsleder i Trygg Trafikk Østfold og minner også om et annet viktig moment:

– For at skolebarna skal kunne ferdes sikkert er det viktig at overgrodde hekker og busker klippes. Eiere av eiendom med avkjørsel til eller langs vei, gang- og sykkelvei eller fortau har ansvar for å sørge for fri sikt.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det uoversiktlig og er en økende utfordring i sommermånedene.

– Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelvei. Hekk og gjerde skal ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din. Han håper folk tar en titt på egen eiendom og bidrar til fellesskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle, og Mathisens henstilling er:

– Finn fram hekksaksa i helgen og bidra til en sikker skolevei.

Artikkeltags