Det mener eier av Mitt Hotell, Hans Christian van der Lagen. Kjører man E6 forbi Mosseporten er det lite som indikerer at det er levende by med et rikt kulturliv, spisesteder, gallerier, hoteller, flotte strender og vakker natur på den andre siden av tunnelen. Dette har frustrert og engasjert aktører i overnattingsbransjen i årevis. Van der Lagen er en av dem som har jobbet lenge for hotellskilting ved E6.

– Jeg har prøvd i 26 år, men det stopper opp hos Statens vegvesen som ikke ønsker noen skiltpark, sier han.

LES OGSÅ: Får flere turister på døra

Skikkelig bunke

Selv om mossingene har hatt problemer med å nå gjennom, er det mange andre steder som er godt skiltet. For et par tiår siden kjørte hotelleieren fra Moss til Fagernes og fotograferte alle opplysningsskiltene for hoteller underveis.

– Det ble en skikkelig bunke som jeg sendte til Vegvesenet, sier han. Men det hjalp ikke.

Med utgangspunkt i at Samferdselsdepartementet har myket opp i skiltpolitikken, og etter en ny forespørsel fra van der Lagen, har ordfører Tage Pettersen (H) nå tatt initiativ til en dialog med regionens skiltmyndighet om oppføring av serviceskilt langs E6. I brevet som ble sendt til Statens vegvesen Region øst fredag, viser han til NHO reiselivs undersøkelse blant medlemsbedriftene, hvor 62 prosent sier at manglende skilting er hemmende for driften.

– Så det er ikke bare et problem her. Men ulempen i Moss er at vi gjemmer oss bak tunnelen, sier Pettersen.

I første omgang mener ordføreren og hotelleieren at det er behov for overnattingsskilt ved avkjøringene fra E6 ved Patterød. Kanskje også ved avkjøringen til Moss syd. De ønsker ikke et skilt til hvert hotell, men et enkelt symbol med en seng.

– Et slikt skilt vil gagne mange mennesker. Folk som overnatter i Moss, bruker også andre tilbud i byen, sier van der Lagen.

Både hotelleieren og ordføreren mener Moss har potensialet til å bli en yndet destinasjon for sommergjester.

– Det er jo fortsatt en uoppdaget perle for mange, mener Pettersen.

- Viktig

Daglig leder ved Refsnes Gods, Gunn Salbuvik, er ikke i tvil om at god skilting til både overnattingssteder, spisesteder og severdighet har mye å si. 

– Det er kjempeviktig selv i disse dager hvor mange bruker GPS, sier hun.

Hun poengterer at andre byer har fått det til.

– Det er kjempebra at ordføreren nå tar initiativ, sier hun.