Det innføres forbud mot krepsefiske i Mossevassdraget etter påvist krepsepestsmitte

Ikke lov å krepse så snart Mattilsynet kommer med forbud.

Ikke lov å krepse så snart Mattilsynet kommer med forbud. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Mattilsynet vil innføre forbud mot krepsing i Mossevassdraget nedstrøms demningen ved Steinkistedammen med alle tilhørende sidevassdrag til nærmeste vandringshinder. Dette omfatter blant annet Hobølelva, Tangenelva, og videre sørover til Våler og Vansjø og til det munner ut i sjøen ved Moss.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Forbudet mot krepsefiske vil gjelde fra det tidspunktet Mattilsynet får fastsatt en soneforskrift, og vil i tillegg omfatte andre aktiviteter som kan spre krepsepestsmitte til andre områder. Det vil innebære at all krepsing i dette området skal opphøre umiddelbart fra dette tidspunktet.

Mattilsynet har ennå ikke meldt om når forbudet vil bli innført.

Forebyggende tiltak

Det vil heller ikke være tillatt å ta med kreps eller fisk, enten de er levende eller døde, og ei heller transportere vann og alle typer fiskeredskap og båter m.m. til andre vassdrag og områder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.

Smittefaren vurderes som høy, og Mattilsynet vil appelere til publikum om å allerede nå stoppe krepsingen i dette området og å følge de ovennenevnte smitteforebyggende rådene i påvente av at forskriften blir vedtatt.

Sannsynlig at smitten har tatt krepsen

Veterinærinstituttet har påvist høye konsentrasjoner av krepsepestsmitte (sporer) i vannprøver fra Tangenelva (Ytre Enebakk). Prøvene ble tatt nedstrøms demningen ved Våg der Tomterveien krysser Tangenelva, og før innløpet til Mjærvannet. Det er påvist høy konsentrasjon av smitte i vannet, og et slikt nivå er kun vanlig når det er et pågående utbrudd. 

Mattilsynet har mottatt flere bekymringsmeldinger denne uken om fravær av kreps i Mossevassdraget fra Mjærvann og Hobølelva nedstrøms til Elvestad. Mattilsynet vurderer på bakgrunn av disse funnene at sannsynligheten er høy for at det er krepsepest som har ført til utryddelse av krepsen i disse områdene.

Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps. Sjukdommen er dødelig for kreps, og medfører utryddelse av bestanden av edelkreps i smittede områder. Krepsepest er en trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som fisker etter kreps har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre deler av et vassdrag eller nye områder. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag.

Artikkeltags