Bedrer kvaliteten på opplysninger i Folkeregisteret

FEIL: Mossekvinnen, som bor alene, fikk to valgkort i postkassen i stedet for ett. Årsaken var en feil i Folkeregisteret. Nå skal registeret moderniseres.

FEIL: Mossekvinnen, som bor alene, fikk to valgkort i postkassen i stedet for ett. Årsaken var en feil i Folkeregisteret. Nå skal registeret moderniseres. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Skatteetaten informerer i disse dager Moss og alle andre kommuner om at Norge nå moderniserer Folkeregisteret.

DEL

– Nytt folkeregister gir høyere kvalitet på opplysninger, mer informasjon og nye tjenester, opplyser skattedirektør Hans Christian Holte i brevet til landets kommuner.

Det nye registeret blir hovedkilde til personopplysninger i utgangen av 2019.

– Det betyr at kommunene har om lag to år til å gjøre nødvendige tilpasninger. For mange kommuner kan denne overgangen bli utfordrende, skriver Holte.

Ukjent mann på adresse

I august i år skrev Moss Avis om en singel kvinne i Moss, som opplevde at en totalt ukjent mann sto registrert på hennes adresse i Folkeregisteret. Hun oppdaget feilen da hun fikk to valgkort i postkassen sin i stedet for ett. Moderniseringen vil bidra til å redusere faren for at slike feil kan skje i framtiden.

Les også: Mossekvinne oppdaget ukjent mann på adressen sin

Holte legger i brevet til at tre av fire kommuner mottar folkeregisteropplysninger på spesialtilpasset format i dag.

– Mange får fortsatt opplysninger utlevert på papir. Slike tilpasninger vil ikke lenger være tilgjengelig fra Folkeregisteret etter 2021. Jeg vil derfor oppfordre alle kommuner til å komme tidlig i gang med å kartlegge konsekvensene av endringene, tilføyer Holte.

Ny lov

Som en del av moderniseringen trådte ny lov og forskrift for folkeregistrering i kraft 1. oktober 2017. Med den nye loven får kommunene flere nye opplysninger og enklere tilgang til opplysningene.

– I tillegg innebærer nytt folkeregister at kommunene kan få løpende oppdatering av folkeregisterinformasjon om sine innbyggere, opplyser Holte i brevet.

På skatteetaten.no blir det fortløpende lagt ut informasjon om moderniseringen av Folkeregisteret. Der opplyses det følgende om hvorfor moderniseringen skjer:

– Dagens register gir ikke lenger den verdien samfunnet og brukerne forventer. Systemet ble laget i en annen tid og for en annen hverdag. Endret befolkningssammensetning og økt mobilitet blant personer både innenlands og over landegrensene gir nye samfunnsbehov, som dagens register ikke tar høyde for.

Svakhet

Videre opplyses det om at en annen svakhet ved dagens register er at saksbehandling fortsatt foregår manuelt på papirskjemaer og belager seg på fysiske postforsendelser.

– Resultatet er at det tar opptil flere uker fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert. Forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år, opplyser Skatteetaten på hjemmesiden sin.

Den nevnte Mossekvinnen som oppdaget at en vilt fremmed mann sto oppført i Folkeregisteret på hennes adresse, opplevde at det tok 12 dager fra hun varslet om feilen til den ble rettet. En flyttemelding levert på papir skrevet med håndskrift som var vanskelig å tyde, var årsaken til at adressefeilen oppsto. I framtiden vil retting skje mye raskere.

Les også: Dette gikk galt da adressen ble feil

Millioner av endringer som i dag gjøres på papir, vil etter moderniseringen foregå ved løpende elektronisk oppdatering.

– Tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert vil reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder som følge av moderniseringen, opplyser Skatteetaten.

Etter hvert vil det også bli innført en innsynsløsning for borgere, der borgeren får se alle opplysninger som er registrert om seg selv.

Artikkeltags