Det er Moss Havn KF som har jobben med å holde leia for skipstrafikken gjennom Mossesundet åpen. I tillegg sørger de for å bryte opp isen utenfor kaiene .

Havneinspektør Knut Olsson påpeker at Emil har vært i gang med å holde råka åpen en god stund allerede.

- Vi har jo hatt noe kuldegrader. Derfor kjører vi mellom Moss og Kambo daglig. Tykkelsen på isen varierer en god del. Utpå ligger den på fem til ti cm, mens det inne i buktene kan være opptil femten cm.  Imidlertid er det farlig å gå på isen med de lunefulle forholdene vi har nå om dagen.

- Husk at at det kommer mye ferskvann ut i Mossesundet fra Fossen og Kambo bekken. Det gjør at vannet i sundet fryser raskere enn ellers i fjorden. På Kambo er det viktig at vi sørger for at farvannet utenfor kaia til mølla er åpen. Dit kommer det mange båter.

- For tiden gjør vi også en jobb for fylkesmannens miljøvernavdeling. Vi tar faste vannprøver fra sundet like utenfor Molbekktjernet. Der er Bane NOR i gang med anleggsarbeidet for den nye jernbanen, avslutter Knut Olsson.