Tåler mer trafikk, mener kommunen

 Mange klager over mye køing ved kanalbrua, og i Moss kommune tror man ikke på en varig løsning før havne- og ferjetrafikken blir lagt i tunnel. I mellomtiden ønsker man å lage en firefelts kjørebane over til Jeløy. foto jappe eriksson

Mange klager over mye køing ved kanalbrua, og i Moss kommune tror man ikke på en varig løsning før havne- og ferjetrafikken blir lagt i tunnel. I mellomtiden ønsker man å lage en firefelts kjørebane over til Jeløy. foto jappe eriksson Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

600–700 nye boliger vil bli bygget på Jeløy de nærmeste årene. Økningen i biltrafikken det medfører, er til å leve med, mener Moss kommune.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

De største boligutbyggingene på Jeløy er knyttet opp mot sluttføringen av Glassverk-utbyggingen, utbyggingen på Rosnes-jordene samt utbyggingen av det som omtales som kanalområdet nord, dvs. sjøområdet rundt Alpha-brygga mellom dagens Rema-1000 bygg og havneområdet i retning Aker Solutions.

Her i dette området tenker man seg foruten 250 boliger, marina, kontorbygg, forretninger osv.

5000

I 2010 beregnet konsulentselskapet Rambøll at utbyggingene som i alt representerer 600–700 nye boliger på Jeløy, vil medføre en økning i døgntrafikken til og fra Jeløy på 5000 biler. Konklusjonen i rapporten var at den trafikkøkningen ville være til å leve med.

– Køene vil øke noe, men trafikantene vil tilpasse seg trafikkbildet og velge andre reisetidspunkt eller reisemåter, het det i rapporten.

Trafikkøkningen over kanalbrua kommer i så fall i tillegg til de 25.000 bilene som allerede nå hver dag kjører til og fra Jeløy. I tillegg forstyrres trafikkstrømmene av havne og ferjetrafikken som grovt regnet utgjør .000 kjøretøy i døgnet.

Problemet med ferjetrafikken er at den kommer støtvis og tidvis gir betydelige trafikkproblemer for Jeløy-trafikken.

Dette tåler vi

– Det er ferjetrafikken som vi må finne en løsning på, og snart vil jo Statens vegvesen legge fram sitt konseptvalgsforslag som skal løse dette, påpeker kommuneplanlegger Terje Pettersen i Moss kommune. Hovedløsningen for trafikken fra kanalen og ut til E6 vil i stor grad være tunnelbasert.

– Men hva med utbyggingen på Jeløy. Tåler dagens bru det?

– Den merbelastningen dette representerer, er til å leve med. Trafikkframkommeligheten blir ikke vesentlig redusert, og sammenlignet med andre byer står man vitterlig ikke i så mye kø i Moss, sier Pettersen som oppfører folk til å bli flinkere til både å gå og å sykle for å redusere trafikkproblemene i byen.

– Byutviklingen går sin gang, og folk må nok smøre seg med tålmodighet i påvente av nye og omfattende trafikkløsninger, sier Terje Pettersen.

Fire felt

Flere instanser peker på enkle utbedringer for å bedre trafikkflyten. Viktigst er å gjøre dagens bru til en firefelts passasje med eventuelt gangbruer hengende på begge sider. Det er tanker som deles både av Statens vegvesen og Moss kommune.

Det er også forslag inne fra Statens vegvesen om å etablere en gang og sykkelbru over fra ferjeleiet og inn i kanalparken, og at den skal kunne fungere som en bilbru i krisetilfeller.

Færre beboere

I dag bor det rundt 10.000 mennesker på Jeløy. På 1970-og 80-tallet hadde Jeløy 12.000 innbyggere.

– Selv om folk bruker mer bil nå enn før, er Jeløy-trafikken ikke dramatisk. Jeg vil tro at trafikken i Helgerødgaten faktisk var større for 40 år siden da Jeløy hadde en helt annen næringsvirksomhet enn i dag, påpeker overarkitekt Harald Stenerud i Moss kommune.

Artikkeltags