Gå til sidens hovedinnhold

Alt om Movar-saken

Artikkelen er over 8 år gammel

Se utviklingen i vår tidslinje.

Bruker du mobil eller nettbrett? Trykk her for å se tidslinjen.

Dette er saken:

Moss Avis belyste gjennom en artikkelserie i 2013, ulike sider ved Movars engasjement i MME (se moss-avis.no). Aksjekjøpet utløste massiv kritikk fra eiere og offentlighet. Millionene rullet ut, og enkelte ville ha det til at Movar bygde luftslott med innbyggernes penger.

Det ble knyttet spørsmål til om styret i Movar hadde anledning til å foreta aksjekjøpet, eller om det burde vært forelagt representantskapet.
Styret i Movar besluttet i 2013 å granske selskapets fjernvarmesatsing. Oppdraget gikk til Deloitte Advokatfirma AS.

Dette er Movar:

Movar Interkommunale Selskap (IKS) ble etablert i 1989 og eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Selskapet ivaretar kommunale tjenester innen vannforsyning, avløp, renovasjon og brann- og feiertjenester. Tjenestene skal leveres til selvkost.
Movar eier ett vannverk, tre avløpsanlegg, ett regionalt avfallsanlegg, hovedbrannstasjon, og to lokale brannstasjoner.

Dette er MME:

Mosseporten Miljøenergi (MME) er et fjernvarmeselskap med konsesjon for levering av fjernvarme nordøst i Moss kommune.
I 2007/2008 bygget MME anlegg som skal produsere el, damp, fjernvarme og fryseenergi.
Movar IKS ervervet 33,3 prosent av aksjene i MME i 2008/2009. Aksjonærene etter dette var da Movar, Hafslund Miljøenergi AS og Fasett Eiendom AS med lik andel.

I dag sitter Movar og Sparebank 1 med 50 prosent hver av aksjene.

Styrer i Movar:

Movar ledes av representantskap og styre.

Representantskapet ble ledet av Kjerstin Wøyen Funderud (Våler) fra 2007-2011, deretter overtok Inger-Lise Skartlien (Rygge). Tage Pettersen (Moss) har sittet som nestleder siden 2007. Alle eierkommuner har innvalgte representanter.

Styret har hatt følgende medlemmer i perioden 2007-2013: Anne Bente Borgen, Anne Lise Kure Gjøstøl, Arnfinn Jacobsen, Aud Kristin Løken, Eli Farstad Black, Frode Klemp, Hans Rikard Wold, Hege Solberg Sandtrø, Inger-Lise Skartlien, Ivar Arne Arnesen, Johan I. J. Hjertebråten, John A. Ødbehr, Kjell A. Løkke, Liv I. Leirstein, Liv Løberg, Mariana Oberti, Marit B. Kamark, Paul-Erik Krogsvold, Tom A. Ludvigsen, Tore W. Fredriksen og Ulf I. Leirstein.

LES OGSÅ: