Årets budsjettkamp i Vestby tegner til å bli den fredeligste i nyere tid.
Mens rådmannen hadde lagt opp til kutt i størrelsesorden 18 millioner kroner, har Arbeiderpartiet, Høyre og Frp fjernet det meste av dem.
Allerede 14 dager før kommunestyremøtets budsjettmøte, kunne de tre partiene legge frem hovedlinjene i posisjonens økonomistyring. Dette ble godt mottatt i opposisjonen under mandagens møte i formannskapet:

Opposisjonen fornøyd

Det er veldig bra at posisjonen er så tidlig ute, sa Ole Morten Geving.
Han har vært temmelig irritert under tidligere års budsjettrunder fordi posisjonen har holdt kortene tett til brystet helt frem til sluttbehandlingen.
– I år kan både folk utenifra og vi i opposisjon rekke å gå inn i materialet og eventuelt reagerer hvis det er behov for det. Noe av det som er lagt frem, harmoniserer dessuten også godt med våre tanker, sa Geving fornøyd.

Folk kan slappe av

Aps gruppeleder Tom Anders Ludvigsen understreket at partiene valgte å gå tidlig ut med hvilke kuttforslag de ikke ville være med på, nettopp for at folk skal kunne slappe av.
Det betyr at forslagene om nedbemanning på delingstimer går ut, at kutt og gebyrøkning i kulturskolen går ut, at økning i politisk godtgjøring ikke vil skje, og at forslaget om halveringen av tilskudd til lag– foreninger ikke vil skje.
For å få til en passende bunnlinje, er posisjonen enig med rådmannen at to Hølen og Son-klasser kan slås sammen mens den nye skolen bygges i Hølen.
Videre har posisjonen beregnet noe høyere skatteinngang basert på prognoser i høst, samt lagt inn en tøffere linje på vannavgiften. Vannet skal være til selvkost, men ligger godt under. rådmannen ville hente inn avstanden over perioden, posisjonen vil at dette skal være på plass allerede neste år.

Fikk ros

Mandag var også kvelden for ros:
– Vår administrasjon og organisasjon har en betryggende budsjettdisiplin. Det betyr at mens nærliggende kommuner må jobbe med 75 millioner kroner de har «mistet», kan vi bruke tiden på å lete etter nye inntekter.