Det sier Hølens mest aktive representanter rundt skolesituasjonen i tettstedet.
Frykten for at flyttingen til Son skal ende som permanent løsning, er lagt til side. Representantene ønsker heller ikke å støtte en underskriftskampanje satt i scene av tidligere velforeningsleder Bodil Holter om å kreve brakker ved Hølen skole i byggeperioden.

Vendepunkt

Et møte med kommunens sentrale politikere ble et vendepunkt.
- Vi har ønsket å være en del av prosessen og har hatt vårt første møte med ordfører, varaordfører, posisjonens skolepolitikere og gruppeledere. Status er at elevene flyttes til Son fra og med høsten 2009. Et realistisk mål er åpning av ny skole høsten 2011, sier leder og nestleder Ragnhild Borgerud og Matz Antonsen i FAU, leder og nestleder Guri Skjeltorp og Gro Fyhri i Hølen og Såner vel og nestleder i HIK (Hølen idrettsklubb) Karianne Aune.
De fem favner et bredt lag av Hølen og de gleder seg til den videre prosessen i samarbeid med det politiske miljøet.
- Vi har også kontakt med brukere som korps, kor og Bifrost teatergruppe for å få kartlagt behovet i forbindelse med ny skole, sier Skjeltorp.
- Det er gledelig at Hølen kan snakke med en stemme og vi er fornøyd med å få sitte i byggekomiteen under det videre arbeidet.

Ingen god løsning

Ingen av de fem Moss Avis snakket med i går har sansen for å ha elevene i brakker på byggetomten.
- Noen liker ikke at ungene må gå på Son skole i en kortere periode, men å være her midt i byggestøyen er ingen god løsning. Vi aksepterer Son og har allerede et positivt samarbeid med FAU i Son, sier Ragnhild Borgerud.
Gjengen gleder seg til å komme i gang og sier at jo raskere man enes, dess kortere blir oppholdet utenfor Hølen.
- Vi føler oss sikre på at politikerne er innstilt på å prioritere Hølen nå.